Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika jest tą częścią urządzenia, która wchodzi w interakcje z użytkownikiem. Człowiek nie ma możliwości komunikowania się z maszynami w sposób bezpośredni, dlatego też są one wyposażone w odpowiednie urządzenia wejścia-wyjścia tworzące razem interfejs użytkownika:

  • interfejs tekstowy — urządzenie wejściowe to klawiatura, a wyjściowe to drukarka znakowa lub wyświetlacz w trybie znakowym,
  • interfejs graficzny — wejście to urządzenie wskazujące (np. myszka), a wyjściowe to wyświetlacz graficzny,
  • interfejs strony internetowej — wejście i wyjście jest realizowane poprzez stronę internetową wyświetlaną w przeglądarce internetowej.

Czy szukasz: